I have always imagined that paradise will be a kind of library. - Jorge Luis Borges
Liczniki

**

"Chełpić się można każdą rzeczą, jeżeli jest ona wszystkim co mamy. Możliwe, że im więcej mamy, tym więcej musimy się chełpić."

"Więcej jest piękna w prawdzie, nawet jeżeli piękno jest straszne."

"Kiedy jest się dzieckiem, jest się ośrodkiem wszystkiego. Wszystko dzieje się dla nas. Inni ludzie? To tylko duchy, które istnieją po to, żeby było do kogo mówić. Ale gdy dorastamy, odnajdujemy swoje miejsce, swój własny wymiari kształt. Coś idzie od nas do innych i od nich do nas. Tak jest gorzej, ale i o wiele lepiej."

John Steinbeck, "Na wschód od Edenu".